Wzory pism
do pobrania

CESJA UMOWY W PRZYPADKU ZGONU ABONENTA
Formularz odstąpienia od umowy
REZYGNACJA Z FAKTUR PAPIEROWYCH
PROŚBA O PRZEKSIĘGOWANIE NADPŁATY
ZMIANA DANYCH
ZWROT NADPŁATY
WYPOWIEDZENIE UMOWY DIERŻAWY ROUTERA
ODWOŁANIE ZGODY
WYPOWIEDZENIE UMOWY
WNIOSEK O PRZEPISANIE UMOWY NA INNA OSOBĘ