instrukcja dla dotychczasowego dostawcy usług dotycząca postępowania w sprawie zachowania ciągłości usługi dostępu do sieci internet przy zmianie dostawcy tej usługi po otrzymaniu kopii wniosku

24 grudnia 2020