Regulamin i cennik

Prawa konsumenta
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH DOTYCZĄCY UMÓW ZAWARTYCH OD 12.07.2021
Cennik usług telekomunikacyjnych dotyczących umów zawieranych od 01.05.2021
Cennik usług dodatkowych dot. umów zawartych od 01.04.2021 do 11.07.2021
Regulamin Promocji "Nowy Klient" SPA.
Odwołanie usługi dodatkowej zawieś usługę
INFORMACJA o zmianie Umów Abonenckich
odwołanie promocji poleć sąsiada
Cennik usług telekomunikacyjnych dotyczących umów zawieranych od 21.12.2020 do 30.04.2021
CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DOTYCZĄCY UMÓW ZAWIERANYCH DO 20.12.2020
Cennik usług dodatkowych dot. umów zawartych do 31.03.2021
Regulamin dotyczący umów zawieranych od 21.12.2020
REGULAMIN DOTYCZĄCY UMÓW ZAWIERANYCH OD 08.11.2019 DO 20.12.2020
Regulamin dotyczący Umów zawartych przed 08.11.2019
REGULAMIN PROMOCJI "LOJALNY KLIENT"
REGULAMIN PROMOCJI "NOWY KLIENT" BK
REGULAMIN PROMOCJI "NOWY KLIENT"
Informacja o dostępie telekomunikacyjnym dla operatorów
Cennik Protofon 20
Rodo
SARS-COVID-2
wniosek o zachowanie ciągłości usługi w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do sieci
instrukcja dla dotychczasowego dostawcy usług dotycząca postępowania w sprawie zachowania ciągłości usługi dostępu do sieci internet przy zmianie dostawcy tej usługi po otrzymaniu kopii wniosku