Fundusze
Europejskie

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

Firma realizuje następujące przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania:
8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

/01

"Budowa infrastruktury teleinformatycznej na etapie „ostatniej mili” w wybranych miejscowościach województwa śląskiego (Umowa nr POIG.08.04.00-24-223/10-00)"

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym i umożliwienia mu usługi przyłączenia do sieci i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie sieci transmisji danych z zastosowaniem technologii FTTH dla 35 miejscowości województwa śląskiego i 1244 odbiorców końcowych.

Projekt zrealizowany
/02

"Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu oleskiego i kluczborskiego (Umowa nr POIG.08.04.00-16-156/12-00)"

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, który uzyska możliwość korzystania z usługi szerokopasmowego Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie sieci transmisji danych z zastosowaniem technologii FTTH, umożliwiającej dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych o parametrach prędkości powyżej 2 Mbps, dla 23 miejscowości województwa opolskiego oraz 1175 odbiorców końcowych.

Projekt zrealizowany
/03

"Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w niektórych miejscowościach powiatu kłobuckiego, tarnogórskiego i będzińskiego w technologii FTTH (Umowa nr POIG.08.04.00-24-362/12-00"

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, który uzyska możliwość korzystania z usługi szerokopasmowego Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie sieci transmisji danych z zastosowaniem technologii FTTH, umożliwiającej dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych o parametrach prędkości powyżej 2 Mbps, dla 35 miejscowości województwa śląskiego oraz 4310 odbiorców końcowych.

Projekt zrealizowany
/04

"Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH w powiecie częstochowskim, kłobuckim i będzińskim (Umowa nr POIG.08.04.00-24-073/13)"

Celem projektu jest zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, który uzyska możliwość korzystania z usługi szerokopasmowego Internetu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie sieci transmisji danych z zastosowaniem technologii FTTH, umożliwiającej dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych o parametrach prędkości powyżej 2 Mbps, dla 32 miejscowości województwa śląskiego oraz 2227 odbiorców.

Projekt zrealizowany
Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.