Wzory pism
do pobrania

PROŚBA O ZAWIESZENIE USŁUGI
REZYGNACJA Z FAKTUR PAPIEROWYCH
PROŚBA O PRZEKSIĘGOWANIE NADPŁATY
ZMIANA DANYCH
ZWROT NADPŁATY
WYPOWIEDZENIE UMOWY DIERŻAWY ROUTERA
ODWOŁANIE ZGODY
KARTA INFORMACYJNA DO PROMOCJI POLEĆ SĄSIADA
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROMOCJI POLEĆ SĄSIADA
WYPOWIEDZENIE UMOWY
WNIOSEK O PRZEPISANIE UMOWY NA INNA OSOBĘ