Regulamin i cennik

Regulamin dotyczący umów zawieranych od 08.11.2019
SARS-COVID-2
Rodo
REGULAMIN I CENNIK
CENNIK
OFERTA
REGULAMIN USŁUGI DODATKOWEJ„ZAWIEŚ USŁUGĘ”
REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ SĄSIADA
REGULAMIN PROMOCJI "LOJALNY KLIENT"
REGULAMIN PROMOCJI "NOWY KLIENT" BK
REGULAMIN PROMOCJI "NOWY KLIENT"
ODWOŁANIE POPRZEDNIEGO REGULAMINU PROMOCJI POLEĆ SĄSIADA
Informacja o dostępie telekomunikacyjnym dla operatorów